π
et en
Lonkava Hundi Koda

Programm

Reede

16.00 - Saabumine ja laagri ülespanek
21.00 - Õhtusöök

Laupäev

Moedemonstratsioon

08.00 - Äratus
09.00 - Rivistus ja hommikusöök
10.00 - Laager avatud publikule
13.00 - Ringkäik laagris
14.00 - Moedemonstratsioon
15.00 - Sõjakunsti ja varustuse esitlus
16.00 - Lõunasöök
17.00 - Tantsutund
18.00 - Laager suletud publikule
18.30 - Sõdalaste rada osalejatele
21.00 - Pidusöök osalejatele

Pühapäev

08.00 - Äratus
09.00 - Rivistus ja hommikusöök
10.00 - Laager avatud publikule
12.00 - Ringkäik laagris
13.00 - Moedemonstratsioon, sõjakunsti esitlus
14.00 - Lõpetamine